Oferta

Zdjecie2a gabinet slowka480x480

Terapia logopedyczna Metodą Krakowską - Sabina Polok - Klimek OPOLE 45 - 60 minut

Warianty usługi

60 minut
85 zł REZERWUJ
45 minut
65 zł REZERWUJ

Opis

prowadząca: Sabina Polok - Klimek

zajęcia przeznaczone dla dzieci zdrowych oraz tych z zaburzeniami rozwojowymi powodującymi trudności z nabywaniem języka. W trakcie terapii pracujemy nad umiejętnościami komunikacyjnymi, poprawnością gramatyczną wypowiedzi oraz właściwą artykulacją. Ćwiczenia językowe wspieramy zadaniami ogólnorozwojowymi oraz wczesną nauką czytania sylabami. Zajęcia logopedyczne prowadzone są zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, którą pracujemy już od 2011 roku i dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w naszej codziennej pracy z dziećmi widzimy jak bardzo jest ona skuteczna. W naszym gabinecie wykorzystujemy wszystkie elementy Metody Krakowskiej.

W Słówkach prowadzona jest terapia Metodą Krakowską dzieci:

  •      z opóźnionym  i niezakończonym rozwojem mowy,
  •     z alalią i afazją,
  •     z zespołem Downa,
  •     dyslektycznych
  •      z niepełnosprawnością intelektualną,
  •      z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  •     dzieci z porażeniem mózgowym,
  •      dzieci dwujęzyczne,
  •     zajęcia edukacyjne dla dzieci zdrowych.