Oferta

Shutterstock 248596873

Fzjoterapia- terapia ręki WROCŁAW 45 minut

Cena: 65 zł

REZERWUJ

Opis

TERAPIA RĘKI PROWADZONA PRZEZ DOŚWIADCZONĄ FIZJOTERAPEUTKĘ

Celem terapii ręki jest usprawnianie małej motoryki, czyli wypracowanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Poprzez odpowiednie działania, terapeucie zależy na osiągnięciu przez dziecko możliwie najlepszego funkcjonowania w zakresie pracy rąk. Podczas zajęć wykorzystuje się ćwiczenia rozwijające i poprawiające sprawność ruchową całej ręki, możliwość manipulacyjną dłoni, umiejętność poprawnego chwytu, współpracę obu rąk, aż po ćwiczenia grafomotoryczne, w tym naukę pisania.

Dla kogo zajęcia z terapii ręki?

Dla dzieci, które mają:

 • problemy z prawidłową postawą ciała
 • obniżone lub wzmożone napięcia w zakresie kończyny górnej i obręczy barkowej
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności, w tym umiejętności samoobsługowych (takich jak picie z kubka, posługiwanie się widelcem)
 • niechęć do dotykania nowych i różnych faktur
 • niechęć i trudności w podejmowaniu czynności i zabaw manualnych
 • problemy grafomotoryczne – niechęć do malowania, pisania
 • trudności z koordynacją ruchową
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej

Cele terapii ręki:

 • doskonalenie precyzji rąk
 • poprawa postawy ciała
 • poprawa koncentracji
 • usprawnienie samoobsługi
 • poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • redukcja napięć w obrębie ręki
 • poprawa napięcia w obrębie ręki
 • prawidłowych odbiór wrażeń dotykowych
 • przekraczanie linii środkowej ciała
 • zwiększenie precyzji ruchów podczas rysowania, malowania i pisania
 • nauka prawidłowego chwytu pisarskiego
 • nauka pisania